Polish (Poland)English (United Kingdom)
Włochy PDF Drukuj

Koloseum (Colosseo)
Koloseum jest olbrzymie. Jego wysokość wynosi 55 m., szerokość156 m.,
długość 188 m., zaś obwód wynosi 527 m.
Konstrukcja Koloseum była mistrzowskim dziełem. Budowla miała owalny
kształt dwu połączonych ze sobą teatrów greckich. Osoby , które zasiadały na
widowni miały bardzo dobry widok ze wszystkich miejsc.
Arena miała drewnianą, pokrytą piaskiem podłogę, jest ona podpiwniczona na
siedem metrów. Znajdowały się tutaj kanały doprowadzające i odprowadzające
wodę, klatki dla dzikich zwierząt, więzienie dla gladiatorów, a także
pomieszczenia maszynowe i aparatura potrzebna przy technicznej obsłudze
sceny. Koloseum mieściło 50 tysięcy miejsc siedzących i 6 tysięcy stojących.
Do Koloseum prowadziło 80 wejść.Na arenie odbywały się: walki gladiatorów,
zwierząt , całe bitwy morskie i publiczne egzekucje.Podczas inauguracji
Koloseum igrzyska trwały 100 dni, zabito wtedy około 5 tysięcy zwierząt.

 

 

Pałac Dożów ( Palazzo Ducale) 
Był czymś znacznie więcej niż tylko rezydencją doży. Były tu
pomieszczenia rządu Wenecji, liczne sądy, biura wielu urzędników
administracji, a nawet więzienia. Władzę w mieście sprawowano za
pomocą zawiłego systemu wybieranych komitetów i rad, których zadaniem
było ograniczenie władzy jednostek, ale w ostatnich 500 latach Republiki
jedynie członkowie tych rodzin, które wpisano do rejestru szlachetnych
urodzeń i małżeństw, zwanym Libro d’Oro (Złota Księga), mieli prawo
uczestnictwa we władzy.
Na czele miasta stał doża - jedyny polityk, który był członkiem wszystkich
ważniejszych rad państwowych i jedyny, którego wybierano dożywotnio.
Ponieważ jego wpływ na politykę państwa i na obsadzanie stanowisk mógł
być ogromny, wprowadzono ograniczenia, które miały zmniejszyć ryzyko
nadużywania władzy
Pałac Dożów był wielokrotnie przebudowywany. Do obecnego kształtu
zaczął zbliżać się w 1340 r., kiedy to wzniesiono dodatkowy gmach dla
Maggior Consiglio (Wielka Rada). Nowy budynek poświęcono w 1419 r.
Trzy lata później podjęto decyzję o jego przedłużeniu w głąb placu.
Główne wejście do palazzo, Porta della Carta, jest jednym z
najwspanialszych dzieł gotyckich w mieście. Wykonanie bramy doża
Francesco Fóscari zlecił braciom Bartolomeo i Giovanniemu Bonom w
1438 r.

 

Katedra w Mediolanie (Duomo St. Maria Nascente di Milano)
Gotycka katedra, jeden z najbardziej znanych budynków w Europie.
Położona na głównym placu, w centrum Mediolanu. Na zewnątrz katedra
ozdobiona jest przez 2245 figur.
Budowa katedry finansowanej przez Gian Galeazzo Viscontiego
rozpoczęła się w 1386 roku a ostatnie wykończenia wykonano na
polecenie Napoleona w roku 1809.
Jest druga co do wielkości, zaraz po katedrze w Sewilli. Budowla katedry
trwała bardzo długo, bo aż pięć wieków.
Mosiężny pas w posadzce przy wejściu to największy w Europie a
zbudowany w 1786 roku zegar słoneczny.
Do wnętrza katedry dociera przez witraże zielonkawe, jakby pochodzące z
podziemi światło, w którym potężne marmurowe kolumny wyglądają
imponująco.