Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Certyfikaty Certyfikaty z Języka Hiszpańskiego
Certyfikaty z Języka Hiszpańskiego PDF Drukuj

Diploma Básico de Espanol:
Egzamin potwierdza znajomość języka hiszpańskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym. Składa
się z pięciu części: rozumienia tekstu pisanego (40 min.), redagowania dwóch tekstów do 200 słów każdy (60
min.), rozumienia ze słuchu (30 min.), testu gramatyczno-leksykalnego (60 min.) oraz rozmowy (15 min.)
Najpopularniejszy egzamin z języka hiszpańskiego w kraju, często wymagany przez uczelnie hiszpańskie do
podjęcia tam studiów. Cena: ok. 300 zł Terminy: egzamin można zdawać dwa razy do roku - w maju i w
listopadzie.

 

Diploma Superior de Espanol:
Egzamin świadczy o zaawansowanej znajomości nie tylko języka hiszpańskiego, ale również kultury Hiszpanii.
Składa się z pięciu części: rozumienia tekstu pisanego (60 min.), redagowania dwóch tekstów do 200 słów
każdy (60 min.), rozumienia ze słuchu (30 min.), testu gramatyczno-leksykalnego (60 min.) oraz rozmowy (15
min.) Kandydaci na nauczycieli języka hiszpańskiego, osoby zainteresowane podjęciem pracy lub studiów w
Hiszpanii Cena: ok. 350 zł Terminy: egzamin można zdawać dwa razy do roku - w maju i w listopadzie