Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Certyfikaty Certyfikaty z Języka Angielskiego
Certyfikaty z Języka Angielskiego PDF Drukuj

 

Start English 1-2
Sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2). Skupia się głównie na umiejętności
porozumiewania się po angielsku w sytuacjach z życia codziennego. Nie sprawdza umiejętności formułowania
wypowiedzi pisemnych. Egzamin ten zdaje się po 240-260 godzinach nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

 

 

FCE - First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate:
Egzamin potwierdza ogólną znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym,
składa się z 5 części: czytania (75 min.), pisania (90 min.), testu gramatycznego (90 min.), rozumienia ze słuchu
(40 min.) oraz rozmowy (do 15 min.) najpopularniejszy egzamin językowy, często zwalnia z egzaminów
wstępnych z języka obcego podczas rekrutacji na studia. Terminy: można zdawać dwa razy do roku - w czerwcu oraz w grudniu

CAE - Certificate in Advanced English - University of Cambridge Local Examinations Syndicate:
Test potwierdza znajomość języka ogólnego na poziomie zaawansowanym niższym, składa się z 5 części:
czytania (75 min.), pisania (120 min.), testu gramatycznego (90 min.), rozumienia ze słuchu (45 min.) oraz
rozmowy (ok. 15 min.) Wiele szkół średnich uznaje go za certyfikat uprawniający do nauki młodzieży języka
obcego. Cena: 525 zł Terminy: można zdawać dwa razy do roku - w czerwcu oraz w grudniu

CPE - Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge Local Examinations Syndicate:
Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego w stopniu perfekcyjnym, składa się z 5 części: czytanie (90
min.), pisanie (120 min.), test gramatyczny (90 min.), rozumienie ze słuchu (40 min.) oraz rozmowa (20 min.)
Niezbędny dla przyszłych tłumaczy, lingwistów oraz osób zainteresowanych nauczaniem języka angielskiego w
szkołach wyższych Cena: 545 zł Terminy: CPE zdawać można w czerwcu oraz w grudniu


TOEIC - Test of English for International Communication:
Egzamin sprawdza zdolność do komunikowania się w życiu codziennym, w tym także w środowisku pracy
zawodowej, składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru Egzamin często przydatny w poszukiwaniu pracy
zawodowej w języku angielskim. Cena: 110 USD (ok. 430 zł). Terminy: organizowany na życzenia kandydata