Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Announcements Co dają certyfikaty CAE i FCE
Co dają certyfikaty CAE i FCE PDF Print
There are no translations available.

CAMBRIDGE ENGLISH - EGZAMINY UZNAWANE NA CAŁYM ŚWIECIE

 

Egzaminy Cambridge wykorzystywane są przez wiele instytucji, w tym uczelni wyższych oraz pracodawców w celach rekrutacyjnych, do bieżącej oceny umiejętności i postępów w nauce języka oraz jako element awansu zawodowego. Badania przeprowadzone przez Cambridge wśród uczelni wyższych i pracodawców w Polsce potwierdzają ich wysoką uznawalność i szerokie zastosowanie.

 

Studenci posiadający certyfikat Cambridge na odpowiednim poziomie mogą:

- uzyskiwać dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia

- zaliczyć zajęcia z języka angielskiego

- otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego

- brać udział w programach wymiany uczelnianej

- studiować za granicą.

 

Pracodawcy rownież wysoko cenią kwalifikacje Cambridge, które są wiarygodnym potwierdzeniem kompetencji językowych osoby ubiegającej się o prace, a takze świadczą o motywacji do nauki i ukierunkowaniu na osiąganie celów.

Certyfikaty Cambridge umożliwiają:

- otrzymanie wymarzonej pracy

- przyspieszenie awansu zawodowego

- podjęcie pracy za granica.

 

Dla osób, które chciałyby mieć cenione na całym świecie kwalifikacje, szczególnie przydatne będą certyfikaty Cambridge: Advanced i First.

 

CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED

Posiadacze certyfikatu Cambridge English Advanced maja ułatwiony dostęp do najlepszych anglojęzycznych uczelni wyższych na swiecie. Kwalifikacje te cieszą się również dużym uznaniem pracodawców w kraju i zagranicą, gdyż potwierdzają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Prawie 300 uczelni brytyjskich uznaje ten certyfikat podczas rekrutacji.

 

CAMBRIDGE ENGLISH FIRST

Posiadacze certyfikatu Cambridge English First mogą liczyć na ułatwienia na ponad 150 uczelniach wyższych w Polsce i 2 tys. za granicą. Certyfikat FCE zwiększa również znacząco szanse na rynku pracy.


Osoby posiadające certyfikat CEA oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne mogą uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce. Certyfikat FCE uprawnia nauczycieli nauczania początkowego posiadających odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka angielskiego w klasach 1-3.


Zapraszamy do udziału w kursach przygotowawczych do egzaminów FCE I CAE i zdawania egzaminów w Naszym Ośrodku!