Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Certificates Certyfikaty z Języka Hiszpańskiego
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:22

 

Diploma Superior de Espanol:
Egzamin świadczy o zaawansowanej znajomości nie tylko języka hiszpańskiego, ale również kultury Hiszpanii.
Składa się z pięciu części: rozumienia tekstu pisanego (60 min.), redagowania dwóch tekstów do 200 słów
każdy (60 min.), rozumienia ze słuchu (30 min.), testu gramatyczno-leksykalnego (60 min.) oraz rozmowy (15
min.) Kandydaci na nauczycieli języka hiszpańskiego, osoby zainteresowane podjęciem pracy lub studiów w
Hiszpanii Cena: ok. 350 zł Terminy: egzamin można zdawać dwa razy do roku - w maju i w listopadzie

Last Updated on Saturday, 13 March 2010 11:50