Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Certificates Certyfikaty z Języka Francuskiego
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:21DALF - Diplome Approfondi de Langue Francaise, Comission Nationale du DELF/DALF
Egzamin poświadcza znajomość ogólnego języka francuskiego na poziomie uniwersyteckim. Składa się z
czterech części (B1-B4). Warunkiem dopuszczenia do DALF jest zaliczenie w całości DELF 2er degré. B1 -
część pisemna: streszczenie podanego tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B2 - część ustna:
przesłuchanie tekstu z taśmy oraz dyskusja z egzaminatorem; B3 - część pisemna: streszczenie wybranego i
przygotowanego przez kandydata tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B4 - część ustna:
wypowiedź na wybrany przez kandydata temat oraz dyskusja z egzaminatorem Kandydaci na studia we Francji,
kandydaci do nauczania języka francuskiego w Polsce. Cena: 110 zł za każdą z części
Terminy: egzaminy odbywają się dwa razy w roku - w marcu i czerwcu.

 

Acces au DELF 2 eme degré
Test znajomości ogólnego języka francuskiego na poziomie zaawansowanym, jest syntezą egzaminu DELF 1er
degré przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zdawać egzamin DELF 2er degré, z pominięciem zaliczania
po kolei wszystkich części z pierwszego poziomu. Zaświadczenie o zdanym egzaminie Acces au DELF 2 eme
degré nie ma wartości dyplomu - jest jedynie przepustką do dalszej części egzaminu DELF Cena: 200 zł
Terminy: egzamin odbywa się dwa razy w roku - w styczniu i czerwcu

Last Updated on Saturday, 13 March 2010 11:51