Print
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:20

 

ZMP - Die Zentrale Mittelstufenprufung - Goethe Instytut
Egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Składa się z
rozumienia tekstu pisanego (90 min.), rozumienia ze słuchu (40 min.), napisania tekstu (90 min.) oraz rozmowy
(15 min.) Wiele szkół średnich uznaje go za certyfikat uprawniający do nauki młodzieży. Cena: 440 zł Terminy: w
zależności od danego ośrodka egzaminacyjnego.

ZDfB - Zertifikat Deutsch für den Beruf:
Test znajomości ogólnego języka niemieckiego z naciskiem na słownictwo i sytuacje biznesowe.  Egzamin
wymagany przez niemieckich pracodawców w przypadku ubiegania się o pracę w Niemczech. Cena: 380 zł Terminy: w zależności od danego ośrodka egzaminacyjnego

PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International
Test potwierdzający znajomość języka na poziomie ZMP, wzbogaconą o słownictwo z zakresu ekonomii i
gospodarki ·Najpopularniejszy egzamin biznesowy z języka niemieckiego, powszechnie uznawany przez
niemieckich pracodawców. Cena: 500 zł Terminy: egzamin odbywa się raz w roku - w listopadzie.

ZOP - Zentrale Oberstufenprufung - Goethe Instytut
Egzamin potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Składa się z rozumienia
tekstu pisanego, formułowania wypowiedzi pisemnych (w tym napisania wypracowania na minimum 250 słów),
rozumienia ze słuchu oraz rozmowy (streszczenia przeczytanego tekstu oraz wypowiedzi w formie wykładu na
wcześniej przygotowany temat). Wymagany przez niemieckie uczelnie do podjęcia studiów wyższych w
Niemczech. Cena: 550 zł Terminy: w zależności od danego ośrodka egzaminacyjnego.

GDS/KDS - Grosses/Kleines Deutsches Sprachdiplom
Oba egzaminy potwierdzają bardzo zaawansowaną znajomość języka niemieckiego i obejmują: objaśnienie
przeczytanego tekstu, sprawdzenie znajomości gramatyki, napisanie wypracowania oraz opracowania
wcześniej przeczytanej lektury (listę lektur można uzyskać w ośrodku egzaminacyjnym,). Dla kandydatów na
studia w Niemczech, a także dla osób zainteresowanych nauczaniem języka niemieckiego w szkołach średnich
i wyższych. Cena: KDS - 620 zł, GDS - 710 zł Terminy: egzaminy odbywają się dwa razy w roku - w maju i w
listopadzie

Last Updated on Monday, 29 March 2010 20:56