Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Certificates
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 10 January 2008 12:16
There are no translations available.

Przy możliwościach jakie daje otwarcie zachodnich rynków pracy, znajomość języków to konieczność. Dzięki nim bez problemu znajdziemy pracę, ukończymy studia, a także zrobimy wrażenie na przyszłym pracodawcy. Określenie znajomości języka jako "dobra" czy "średniozaawansowana" już nie wystarczy - wymagane jest potwierdzenie. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego jest niezbędne.

Przeglądając oferty pracy renomowanych firm zagranicznych trudno znaleźć taką, która nie wymagałaby od kandydata płynnego władania przynajmniej jednym językiem obcym. Co więcej, większość certyfikatów, które można zdobyć w Polsce jest respektowana na całym świecie.
Nasza szkoła ma w swojej ofercie kursy przygotowawcze do wielu certyfikatów, wydaje również świadectwa ukończenia kursów.

Poniżej przedstawiamy egzaminy, do jakich możecie Państwo przygotować się w Naszym Ośrodku. Do najpopularniejszych należą FCE I CAE - języka angielskiego i ZD I ZMP - z języka niemieckiego. Możemy się poszczycić prawie 100% zdawalnością

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 08:46
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:17
There are no translations available.

 

Start English 1-2
Sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2). Skupia się głównie na umiejętności
porozumiewania się po angielsku w sytuacjach z życia codziennego. Nie sprawdza umiejętności formułowania
wypowiedzi pisemnych. Egzamin ten zdaje się po 240-260 godzinach nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

 

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 08:48
Read more...
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:19
There are no translations available.

BEC (Business English Certyficates)
Egzamin poświadczający znajomość biznesowego języka angielskiego.

BEC posiada trzy poziomy zaawansowania:
Preliminary (odpowiednik PET),
Vantage (równoważny z FCE),
Higher (poziom CAE).
Egzamin składa się z podobnie jak IELTS z 4 części: czytanie (Reading), pisanie (Writing), rozumienie ze słuchu (Listening),
mówienie (Speaking). Uzyskany dyplom jest ważny bezterminowo. Sesje egzaminacyjne odbywają się w Polsce w maju i czerwcu oraz listopadzie i grudniu.

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 08:48
Read more...
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:20
There are no translations available.

ZD - Zertifikat Deutsch
Egzamin potwierdzający znajomość ogólnego języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym, składający się z pięciu części: rozumienie tekstu czytanego (45 min.), rozumienie ze słuchu (30 min.), napisanie listu (30 min.), test
gramatyczny (40 min.) oraz część ustna (ok. 15 min.) Najpopularniejszy egzamin z języka niemieckiego w
Polsce i jednocześnie najtańszy z organizowanych przez Instytut Goethego Cena: 310 zł Terminy: w zależności
od danego ośrodka egzaminacyjnego.

Last Updated on Monday, 29 March 2010 20:56
Read more...
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 January 2010 12:21
There are no translations available.

DELF - Diplome de d'Etudes Langue Francaise - premier degré (A1-A4) - Comission Nationale du
DELF/DALF

Egzamin sprawdzający ogólną znajomość języka francuskiego. Składa się z sześciu części, podzielonych na
dwa poziomy (DELF 1er degré oraz DELF 2er degré). DELF 1er degré jest świadectwem znajomości języka
francuskiego w stopniu podstawowym i obejmuje pierwsze cztery części: A1-A4. DELF 2er degré poświadcza
znajomość języka i kultury francuskiej w stopniu zaawansowanym.
Najpopularniejszy egzamin z języka francuskiego w Polsce, głównie wybierany przez kandydatów na studia we
Francji Cena: 110 zł za każdą z części
Terminy: egzaminy odbywają się dwa razy w roku - w marcu i czerwcu

Last Updated on Saturday, 13 March 2010 11:51
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2