Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home Certyfikaty Certyfikaty z Języka Francuskiego
Certyfikaty z Języka Francuskiego PDF Drukuj

DELF - Diplome de d'Etudes Langue Francaise - premier degré (A1-A4) - Comission Nationale du
DELF/DALF

Egzamin sprawdzający ogólną znajomość języka francuskiego. Składa się z sześciu części, podzielonych na
dwa poziomy (DELF 1er degré oraz DELF 2er degré). DELF 1er degré jest świadectwem znajomości języka
francuskiego w stopniu podstawowym i obejmuje pierwsze cztery części: A1-A4. DELF 2er degré poświadcza
znajomość języka i kultury francuskiej w stopniu zaawansowanym.
Najpopularniejszy egzamin z języka francuskiego w Polsce, głównie wybierany przez kandydatów na studia we
Francji Cena: 110 zł za każdą z części
Terminy: egzaminy odbywają się dwa razy w roku - w marcu i czerwcuDALF - Diplome Approfondi de Langue Francaise, Comission Nationale du DELF/DALF
Egzamin poświadcza znajomość ogólnego języka francuskiego na poziomie uniwersyteckim. Składa się z
czterech części (B1-B4). Warunkiem dopuszczenia do DALF jest zaliczenie w całości DELF 2er degré. B1 -
część pisemna: streszczenie podanego tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B2 - część ustna:
przesłuchanie tekstu z taśmy oraz dyskusja z egzaminatorem; B3 - część pisemna: streszczenie wybranego i
przygotowanego przez kandydata tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B4 - część ustna:
wypowiedź na wybrany przez kandydata temat oraz dyskusja z egzaminatorem Kandydaci na studia we Francji,
kandydaci do nauczania języka francuskiego w Polsce. Cena: 110 zł za każdą z części
Terminy: egzaminy odbywają się dwa razy w roku - w marcu i czerwcu.

 

Acces au DELF 2 eme degré
Test znajomości ogólnego języka francuskiego na poziomie zaawansowanym, jest syntezą egzaminu DELF 1er
degré przeznaczony jest dla osób, które chciałyby zdawać egzamin DELF 2er degré, z pominięciem zaliczania
po kolei wszystkich części z pierwszego poziomu. Zaświadczenie o zdanym egzaminie Acces au DELF 2 eme
degré nie ma wartości dyplomu - jest jedynie przepustką do dalszej części egzaminu DELF Cena: 200 zł
Terminy: egzamin odbywa się dwa razy w roku - w styczniu i czerwcu